โรคลำไส้อักเสบ สุนัข (Parvo Virus)

สาเหตุที่เกิด โรคลำไส้อักเสบ สุนัข เกิดจากการติดเชื้อพาโวในทางเดินอาหาร จะพบได้บ่อยในลูกสุนัขและมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ลูกสุนัขอายุ 6 สัปดาห์ถึง 6 เดือน ถ้าสุนัขไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่สัตวแพทย์แนะนำ เชื้อไวรัสชนิดนี้จะถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระของสุนัขที่มีการติดเชื้อ 5 วันก่อนแสดงอาการ สุนัขสามารถขับเชื้อชนิดนี้ได้ราว 10 วันหลังจากสุนัขติดเชื้อหายจากโรคแล้ว ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยจำเป็นต้องแยกสุนัขที่ติดเชื้อออกจากสุนัขที่ปกติ เชื้อไวรัสที่ปนกับอุจจาระจะมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมนานหลายเดือนและสามารถแพร่เชื้อต่อสุนัขตัวอื่นได้ง่าย โดยจะติดต่อทางการดมหรือเลีย ปนเปื้อนตามสภาพสิ่งแวดล้อม

อาการลำไส้อักเสบ สุนัข เชื้อไวรัสพาโวจะแทรกซึมเข้าทำลายเซลล์ผนังลำไส้ ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง จะส่งผลให้สุนัขมีปัญหาต่อการดูดซึมสารอาหารเป็นอย่างมาก และจะทำลายภูมิคุ้มกันทางเดินอาหาร และจะมีอาการเกิดแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ง่าย ทางที่ดีควรใช้ไฮเตอร์ผสมน้ำทำการล้างในที่น้องหมาติดเชื้ออาศัยอยู่

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับน้องหมา ที่ท่านควรรู้สำหรับทาสน้องหมา เราหาข้อมูลดีๆ ที่เต็มไปด้วยสาระและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาไว้ให้ท่านแล้วใน  doggielifeth.com

อาการเบื้องต้นของโรคลำไส้อักเสบ

จะแสดงอาการโดยทั่วไป 5-7 วัน หรือบางตัวอาจจะยาวถึง 2 สัปดาห์

  • ซึมเศร้าไม่ร่าเริงปกติ มีไข้ และไม่รับประทานอาหาร
  • ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นเลือด และอาเจียนอยู่ตลอดเวลาภายใน 24-48 ชั่วโมง
  • จะมีภาวะขาดน้ำ ไม่มีแรง เหงื่อจะซีดและแห้ง
  • หากกดคำตรวจจะปวดเกร็งท้อง เนื่องจากน้องหมามีลำไส้อักเสบและขยายตัว
  • ถ้าไม่ได้การรักษาโดยแพทย์ที่ถูกวิธีอาจจะมีอาการช็อค น้ำตาลในเลือดต่ำ หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา

การรักษาที่ถูกวิธี

การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสพาร์โวรัสหรือ ลำไส้อักเสบ สุนัข จะไม่มียาเพื่อไปทำลายเชื้อโดยตรง จะเป็นการรักษาตามอาการของโรคซะมากกว่า และการป้องกันเชื้อแทรกซ้อน ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก สัตวแพทย์จะงดน้ำและอาหารเพื่อลดการทำงานของลำไส้เป็นต้น

การรักษาตามอาการ

  • การแกไขภาวะขาดน้ำ สัตวแพทย์อาจจะให้น้ำเกลือทางใต้ผิวหนังหากมีการขาดน้ำไม่มาก ภาวะน้ำตาลต่ำหรือภาวะไม่สมดุลในเลือดจะพิจารณาให้สารน้ำทางหลอดเลือดโดยตรง
  • การให้ยาตามอาการเบื้องต้น เช่น ยาลดอาการปวด ยาเคลือบกระเพาะ ยาระงับการอาเจียน เป็นต้น
  • การให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันอาการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดของสุนัข
  • การให้อาหารทางเส้นเลือด
  • ให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และยาบำรุงต่างๆ

การป้องกันหมัดและเห็บของสุนัขมีความสำคัญอย่างไร การป้องกันพาร์โวไวรัส

เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคลำไส้อักเสบลูกสุนัขที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ครบควรหลีกเลี่ยงการเจอกับสุนัขตัวอื่น หรือสถานที่สาธารณะที่มีสุนัขมารวมตัวกัน เป็นต้น โดยการรับวัคซีนเริ่มต้นสุนัขจะต้องมีอายุ  2 เดือน และรับวัคซีนตามสัตวแพทย์สั่งจนครบวัคซีนและกระตุ้นซ้ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

สุนัขที่หายจากโรคลำไส้อักเสบแล้วควรแยกออกจากสุนัขตัวอื่นเป็นระยะเวลา 1 เดือน และบริเวณที่เลี้ยงต่างๆหรือภาชนะของใช้ของสัตว์เลี้ยงควรฆ่าเชื้อด้วย ไฮเตอร์ผสมน้ำ ฉีดลงไป อย่างน้อย 10 นาทีและทำอยู่เป็นประจำจนกว่าจะมั่นใจว่าเชื้อได้ตายหมดแล้ว 

 ติดตาม :: สายพันธุ์สุนัข

โภชนาการ :: อาหารสุนัข

ความรู้ทั่วไป :: วิธีกำจัดเห็บหมัด สุนัข